Svenska för alla – sfa.nu

Webbplatsen Svenska för alla – sfa.nu – är No WaIT AB:s sociala integrationsprojekt. Idén till denna webbplats väcktes då vi fick kännedom om att det är många nyanlända som måste vänta på att påbörja utbildningen sfi – svenska för invandrare. Webbplatsen sfa.nu drivs och utvecklas av initiativtagaren Christina Wallnér och bekostas av No WaIT AB.

Webbplatsen sfa.nu är framtagen med syftet att hjälpa nyanlända och asylsökande att börja lära sig svenska på egen hand via fria resurser på internet, samt hjälpa dem att hitta till platser i Sverige dit de kan gå för att öva svenska i olika språksammanhang. Utöver att webbplatsen gagnar den som vill lära sig svenska, så är den även ett stöd och en resurs till alla som vill hjälpa nyanlända/asylsökande att lära sig mer svenska; sfi-lärare, lärare, studieledare, språkvänner, språkcaféledare, flyktingguider, m.fl. Alla resurser som länkas till ska vara annonsfria.

Korta utbildningstillfällen gällande – sfa.nu

Under 2,5 timmar får du bekanta dig med sfa.nu – svenska för alla – för att se vilka möjligheter webbplatsen ger dem som vill bli bättre på det svenska språket och öka kunskaperna om det svenska samhället. Genom att ha kunskaper om sfa.nu kan du sedan tipsa och inspirera användare att på egen hand eller i pedagogisk verksamhet ta del av sfa.nu som ett effektivt språkinlärningsverktyg samt för samhällsinformation.

Kontakta Christina Wallnér, om du är intresserad av att veta mer om sfa.nu och/eller är intresserad av ett utbildningspass.