Om No WaIT AB

No WaIT AB är ett företag i Västerås med tre verksamheter. Vi startade webbyrån No WaIT år 2000 och 2016 utökade vi verksamheten med No WaIT Management Consulting. Som vårt företagsnamn antyder (No WaIT – Ingen väntan), så är det viktigt för oss att tillhandahålla god service och snabb support.

Galleriet Enjoy Scandinavian Art är en del av vår verksamhet och har följt med sedan start.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Christina Wallnér


Christina Wallnér, VD
073-735 2577
christina.wallner@nowait.se

Claes Wallnér


Claes Wallnér, styrelseordförande
070-395 6223
claes.wallner@nowait.se

Se även
No WaIT Management Consulting

Karin Norén


Karin Norén, styrelseledamot
070-492 26 60
karin.noren@nowait.se


Om oss – bakgrund

Christina Wallnér har studerat applikationsutveckling, databashantering, flera kurser i informationsarkitektur (bland annat med fokus på användbarhet) vid Mälardalens högskola samt kursen IT-design för funktionshindrade vid KTH. Christina har sammanlagt sex års högskoleutbildning inom data, matematik, fysik och kemi inklusive en ämneslärarexamen på gymnasienivå.

Claes Wallnér är civilingenjör och en erfaren CIO inom industrisektorn. Han har haft fyra CIO/IT-positioner under sammanlagt 15 år på Vattenfall, Outokumpu, Avesta Polarit och Avesta Sheffield. Läs mer om Claes:
About No WaIT Management Consulting

Karin Norén är civilingenjör och utbildad ämneslärare på gymnasienivå. Karin har arbetat i industrin och som lärare i flera år. Karin har även studerat datatekniska ämnen vid Mälardalens högskola (applikationsutveckling, databashantering, informationsarkitektur med flera).