Referensarbeten

Våra kunder återfinns inom företag, kommuner, organisationer, utbildningssektorn med flera. Här följer ett urval av referensarbeten.


Mobilanpassade webbplatser uppbyggda i WordPress

Svenska för alla – Swedish for All – sfa.nu

Webbplatsen Svenska för alla - Swedish for All

Webbplatsen swedish-for-all.se  är till både för dig som nyligen kommit till Sverige och som på egen hand vill börja lära dig svenska, och för dig som redan påbörjat utbildningen sfi – svenska för invandrare. Webbplatsen utgör också en resurs för sfi-lärarna i  sin undervisning.


Samordningsförbundet Västmanland

Samordningsförbundet Västmanland är en arena för gemensamma beslut, finansiering och utvecklingsarbete inom rehabiliteringsområdet för myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland.


Två utbildningssajter i WordPress

GrönKvist är ett coachande grupprogram för ökad medvetenhet som konsument, mer kontroll över hushållsekonomin och minskad ekonomisk stress.

Skolbaserad intervention för att främja ungdomars psykiska hälsa – en genomförandestudie är ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och testa en ny metod för att främja psykisk hälsa bland ungdomar i gymnasieskolan.